(021) 857 0985/86/68

STT Jaffray Jakarta

Informasi

Kalender Institusi Semester Ganjil 2020/2021, download https://bit.ly/31WxtS1

Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil 2020/2021 S1 & S2,  download https://bit.ly/3kQhPAf

KRS mahasiswa S1 dapat diisi: http://bit.ly/KRSS1

KRS mahasiswa S2 dapat diisi: https://bit.ly/2PWO7v5